Privaatsuspoliitika

Viimati värskendatud: 19. märts 2020

1. Sissejuhatus
Tere tulemast Laavaskin'i. Veebileht, mis asub aadressil www.laavaskin.com (edaspidi „Veebisait“ või „Sait“) kuulub ja seda haldab Eesti siseriiklike seaduste kohaselt tegutsev ettevõte LAAVA OÜ (edaspidi „Ettevõte“, „ Meie“, „Meie“ või „Meie“). Kõik käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduvad viited „kliendile”, „kasutajale”, „teile” või „teie” viitavad meie veebisaidi külastajatele või klientidele, kes esitavad meie veebisaidi kaudu toote tellimuse.

Austame teie privaatsust ja oleme pühendunud täieliku läbipaistvuse tagamisele selles osas, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, kellega neid isikuandmeid jagame ja millised õigused teil andmesubjektina on.

2. Definitsioonid
Kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, on mis tahes viidetel järgmistele sõnadele isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 (ingliskeelne versioon) artiklis 4 määratletud tähendus:

Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, asutus või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise erikriteeriumid ette näha liidu või liikmesriigi õigusega.

„Isikuandmed“ – „Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige viidates identifikaatorile, nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, veebipõhine tunnus või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise teguri, selle füüsilise isiku geneetiline, vaimne, majanduslik, kultuuriline või sotsiaalne identiteet”.

Töötlemine – mis tahes toiming või toimingute kogum, mis tehakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, kas automatiseeritud vahenditega või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, organiseerimine, struktureerimine, salvestamine, kohandamine või muutmine, otsimine, konsulteerimine, kasutamine, avalikustamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, joondamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine”.

Töötleja – füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, asutus või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

3. Laava OÜ vastutava töötlejana
Selle privaatsuspoliitika tähenduses oleme meie poolt töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja meie veebisaidi külastajate, kasutajate ja klientide jaoks. Meiega saab ühendust info@laavaskin.com. Teise võimalusena võite meile kirjutada ka järgmisel aadressil:

LAAVA OÜ
Valukoja 10,
11415 Tallinn,
Eesti

4. Isikuandmed, mida kogume
Kogume teilt järgmisi isikuandmeid:

● Kasutajakonto andmed. Teie kasutajakonto andmed hõlmavad teie e-posti aadressi, kasutajanime ja parooli, samuti kõiki teie kasutajakontoga seotud tehinguandmeid, tarneandmeid ja makseandmeid;

● Kontaktandmed. Teie kontaktandmed hõlmavad teie täisnime, e-posti aadressi, ettevõtte nime (valikuline) ja aadressi;

● Klienditoe andmed. Kui saadate meile klienditoe taotlusi, kogume teie nime, e-posti aadressi ja teie tugitaotluse sisu;

● Tehinguandmed. Kui esitate tellimuse, töötleme teie tehinguandmeid, mis sisaldavad teavet teie ostetud toodete, ostukuupäeva ja -kellaaja ning tellimuse arve kogusumma kohta;

● Saateandmed. Tellimuse esitamisel esitate meile ka tarneaadressi, kuhu soovite tellimuse kätte toimetada;

● Makseandmed. Kui esitate tellimuse, võib meil olla kohustus koguda teatud arveldusega seotud teavet, näiteks teie arveldusaadressi. Pange tähele, et me ei töötle tundlikke krediit-/deebetkaardi andmeid;

● Toote ülevaade. Kui jätate meie veebisaidile tootearvustused, salvestame teie nime ja arvustuse sisu meie andmebaasi.

● Kasutaja kommentaar. Kui jätate meie veebisaidile avalikke kommentaare, saame teie kommentaari sisu ja teie IP-aadressi.

● Küpsiste kasutamise kaudu kogutud andmed. Samuti kogume teie kohta teatud andmeid küpsiste, pikslite ja siltide abil, kui külastate meie veebisaiti ja kui suhtlete meie reklaamidega. Küpsiste kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage meie küpsiste poliitikat.

5. Kuidas me kasutame kogutud isikuandmeid?
● Kasutajakonto andmed
Kasutame neid andmeid, et luua teile kasutajakonto ja võimaldada teil turvaliselt oma kasutajakontole sisse logida, vaadata oma varasemaid tehinguid ning salvestada oma arveldus- ja tarneteavet tulevaste ostude jaoks. Nende andmete töötlemise õiguslik alus on meie teiega sõlmitud lepingu täitmine.

Andmete säilitamine:
Säilitame teie isikuandmeid oma registris seni, kuni teie konto on aktiivne. Eemaldame teie isikuandmed oma registrist kolm aastat pärast teie kasutajakonto sulgemist, välja arvatud juhul, kui meilt nõutakse nende andmete säilitamist mis tahes juriidiliste kohustuste täitmiseks.

● Kontaktandmed
Kasutame teie kontaktandmeid teie tellimuste/toe taotluste kohta teiega ühenduse võtmiseks vastavalt vajadusele. Nende andmete töötlemise õiguslik alus on meie teiega sõlmitud lepingu täitmine.

Andmete säilitamine:
Me ei säilita teie kontaktandmeid kauem, kui see on vajalik meie ärilistel eesmärkidel. Meie veebisaidi kaudu tehtud tellimuste puhul säilitame teie kontaktandmeid kolm aastat alates ostukuupäevast.

● Klienditoe andmed
Kasutame teie tugitaotluste andmeid teie tugitaotlustele vastamiseks. Meie õiguslik alus nende isikuandmete töötlemiseks on meie õigustatud huvi.

Andmete säilitamine:
Säilitame tugisõnumeid ja päringuid ainult maksimaalselt kaks aastat alates viimasest teiega suhtlemise kuupäevast.

● Tehinguandmed
Peame teie ostu kohta arvestust, et tarnida teile oma toode, lahendada ostuga seotud vaidlusi või probleeme ning oma raamatupidamise eesmärgil. Meie õiguslik alus nende isikuandmete töötlemiseks on teiega sõlmitud lepingu täitmine.

Andmete säilitamine:
Me ei säilita teie tehinguandmeid meie registris kauem kui kolm aastat alates ostukuupäevast.

● Tarneandmed
Edastame teie tarneandmed oma saatmisteenuse pakkujale, et nad saaksid teie tellimuse määratud tarneaadressile toimetada. Meie õiguslik alus nende andmete töötlemiseks on meie lepingu täitmine.

Andmete säilitamine:
Me ei säilita tarneaadressi meie registris kauem kui kolm aastat alates tellitud toote kohaletoimetamise kuupäevast.

● Makseandmed
Makseandmeid kasutame teile tellitud toote eest arve esitamiseks. Meie õiguslik alus nende andmete töötlemiseks on meie lepingu täitmine.

Andmete säilitamine:
Me ei säilita arveldusaadressi meie registris kauem kui kolm aastat alates ostukuupäevast.

● Tooteülevaate andmed
Võime kasutada teie tootearvustuse sisu oma veebisaidil ja muudel sotsiaalmeedia lehtedel. Pange tähele, et teie nimi kuvatakse koos teie arvustusega. Ärge jagage avalikes arvustustes isikuandmeid, mida te ei soovi teistele avalikult nähtavaks teha. Meie õiguslik alus nende andmete töötlemiseks on meie õigustatud huvi.

Andmete säilitamine:
Säilitame teie tootearvustusi meie veebisaidil või muudel sotsiaalmeedia lehtedel nii kaua, kuni me seda sobivaks peame, välja arvatud juhul, kui te konkreetselt taotlete meilt teie arvustuse meie veebisaidilt eemaldamist. Sel juhul võime jätkata arvustuse sisu kasutamist, muutes teie isiklikud andmed anonüümseks. 

● Küpsiste kasutamise kaudu kogutud andmed
Kasutame neid andmeid selleks, et mõista, kuidas meie kasutajad meie veebisaiti kasutavad, kasutajakogemuse parandamiseks, veebi toimivuse analüüsiks ja teile asjakohase reklaami esitamiseks. Meie selle töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, mille annate meile, kui jätkate meie teenuse kasutamist, nõustudes meie küpsistega.

Andmete säilitamine:
Iga küpsist säilitatakse kindlaksmääratud aja jooksul. Lisateabe saamiseks külastage meie küpsiste poliitikat.

Lisaks ülalnimetatud õiguslikule alusele võime säilitada ka mis tahes isikuandmeid, mida me kogume oma juriidiliste kohustuste täitmiseks, kohtumääruse täitmiseks või oma seaduslike õiguste tagamiseks või nõuete kaitsmiseks. Kui taotleme teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks turunduseesmärkidel, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Oma andmetega seotud õiguste kohta lisateabe saamiseks külastage jaotist „Teie õigused”.

6. Küpsised
Seadusega nõutud ulatuses kasutame teie nõusolekul meie veebisaidil küpsiseid, pikslimärgendeid ja veebimajakaid. Küpsised on väikesed failid, mis sisaldavad andmeid, mida kasutatakse teie kui unikaalse kasutaja tuvastamiseks. Saate käskida oma brauseris keelduda kõigist küpsistest või anda märku küpsise saatmisest. Kui otsustate küpsistest keelduda, ei pruugi teil olla võimalik mõnda meie veebisaidi osa kasutada.

● Google Analytics
Võime kasutada Google'i analüüsiteenuseid, et parandada oma arusaamist sellest, kuidas kasutajad meie veebisaidiga suhtlevad. Google Analytics kuulub Google LLC-le ja seda haldab. Google Analytics kasutab teie arvutisse salvestatud küpsiseid, et hinnata meie veebisaidi kasutamist. Kogu teilt kogutud teave salvestatakse Google'i serveritesse Ameerika Ühendriikides. Lisateavet selle kohta, kuidas Google teie isikuandmeid töötleb, saate sellelt lingilt.

Saate peatada nende küpsiste salvestamise oma arvutisse, installides siin saadaoleva brauseri pistikprogrammi.

● Facebooki piksel
Võime kasutada Facebook Pixeli kasutajate käitumise jälgimiseks, kui nad külastavad meie veebisaiti pärast meie Facebooki reklaamil klõpsamist, ja reklaamide uuesti sihtimiseks sellistele kasutajatele pärast meie veebisaidilt lahkumist.

Võime kasutada ka Facebook Pixelit, et analüüsida, kuidas meie Facebooki reklaamid toimivad. Kõik Facebook Pixeli kaudu kogutud andmed on anonüümsed ja me ei saa Facebook Inc-lt oma kasutajate kohta isikuandmeid. Kuigi Facebook Inc ei avalda meile teie isikuandmeid, salvestab ja töötleb seda teavet siiski Facebook Inc ning seda võidakse kasutada nende poolt vastavalt oma privaatsuspoliitikale.

Kui te ei soovi, et Facebook kasutaks teie andmeid Facebooki reklaamide kuvamiseks, võtke ühendust Facebookiga siin toodud lingil.

Saate meie veebisaidi küpsistest keelduda, klõpsates meie veebisaidi küpsiste bänneril keeldumisnupul või muutes oma brauseri seadeid, et keelduda kõigist kolmandate osapoolte küpsistest.

7. Isikuandmete jagamine
Me ei müü ega rendi teie isikuandmeid ühelegi kolmandale osapoolele. Võime avaldada teie isikuandmeid allpool kirjeldatud viisil:

● Võime jagada teie isikuandmeid teenusepakkujatega, kes meie nimel teenuseid osutavad. Pange tähele, et meie kaasatud teenusepakkujatel ei ole õigust avaldada teie isikuandmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus või meie nimel teenuste osutamise käigus.

● Toote tellimisel kogub ja töötleb teie makseteavet meie makseteenuse pakkuja: Paypal, Inc ja Stripe, Inc;

● Jätame endale õiguse avaldada teie isikuandmeid, kui see on vajalik kohaldatavate seaduste järgimiseks ja mis tahes valitsusorganite või reguleerivate asutuste põhjendatud taotlusel.

● Võime jagada teie isikuandmeid meie lepingust tulenevate või muude seaduslike õiguste jõustamiseks teiega.

● Kui tulevikus toimub ühinemine või ülevõtmine, võidakse meie valduses olevad isikuandmed sellise tehingu tulemusel uuele üksusele avaldada. Pange tähele, et teie isikuandmete selline edastamine uuele üksusele ei mõjuta negatiivselt teie õigusi, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas.

8. Teie õigused
Andmekaitse üldmäärus annab Euroopa Majanduspiirkonnas asuvatele kasutajatele teatud andmeõigused. Kui asute EMP-s, võite kasutada järgmisi õigusi:

● Teie õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ja/või neid muuta
Kui soovite pääseda juurde ja/või muuta oma isikuandmeid, mida me töötleme, võtke meiega ühendust aadressil info@laavaskin.com ja me vastame teie päringule 30 päeva jooksul.

● Sinu õigus olla unustatud
Kui meil puudub teie isikuandmete töötlemiseks kehtiv õiguslik alus, võite taotleda oma isikuandmete kustutamist, võttes meiega ühendust aadressil info@laavaskin.com.

● Teie õigus nõusolek tagasi võtta
Kui kasutame teie isikuandmete töötlemise õigusliku alusena nõusolekut otseturunduse eesmärgil, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teatades oma tagasivõtmisest kirjalikult aadressil info@laavaskin.com.

● Teie õigus esitada kaebus järelevalveasutusele
Kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub teie kui andmesubjekti õigusi, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile aadressil:

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Eesti
www.aki.ee

9. Andmete edastamine
Töötleme enamikku oma kasutajate andmeid Euroopa Majanduspiirkonnas. Siiski on mõned meie kasutatavad teenused, mis võivad teie andmeid edastada Ameerika Ühendriikidesse, kus andmekaitseseadused on leebemad kui EMPs kohaldatavad seadused. Meie veebisaidile sisenedes või sellega mis tahes viisil suheldes annate meile selgesõnalise nõusoleku oma andmete edastamiseks ja töötlemiseks teie praeguse elukoha riigis ja väljaspool seda käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel ja eesmärkidel, mis on kooskõlas täpsustatud eesmärkidega. eesmärkidel. Kui edastame teie isikuandmed mõnda teise jurisdiktsiooni, võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada teie andmete piisav kaitse sellises vastuvõtja asukohas.

10. Andmete turvalisus
Kaitseme ja säilitame teie isikuandmeid, kasutades kõiki valdkonna parimaid tavasid, sealhulgas krüptimist, et vähendada andmete minimeerimise põhimõtteid järgides mis tahes andmetega seotud rikkumiste ohtu. Pange tähele, et vaatamata meie jõupingutustele võib esineda turvaauke, millest me pole veel teadlikud, mistõttu ei saa me pakkuda mingeid turvatagatisi.

11. Kolmandate isikute veebisaitide lingid
Meie veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei kuulu meile ega halda neid. Kui klõpsate mis tahes kolmanda osapoole linke, suunatakse teid kolmanda osapoole veebisaidile. Nendel kolmandate osapoolte veebisaitidel on oma tingimused ja privaatsuspoliitika ning soovitame teil enne nende saidi või nende pakutavate teenuste kasutamist läbi vaadata nende tingimused ja privaatsuspoliitika.

12. Laste privaatsuse kaitse
Me ei sihi oma veebisaiti ega teenuseid alla kolmeteistkümne (13) aasta vanustele inimestele („lapsed”). Kui olete lapse vanem või seaduslik eestkostja, kes on teie arvates meile oma isikut tuvastava teabe edastanud, võtke meiega ühendust aadressil info@laavaskin.com.

13. Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas
Võime seda privaatsuspoliitikat igal ajal oma äranägemisel muuta ja värskendada. Kui muudame seda privaatsuspoliitikat, teavitame teid sellest, muutes ülaosas viimast uuendatud kuupäeva.

14. Võtke meiega ühendust
Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil info@laavaskin.com või kirjutage meile meie ettevõtte alloleval aadressil:

LAAVA OÜ
Valukoja 10,
11415 Tallinn,
Eesti